Grattis Hammaröbostäder – vinnare av Grundstenen 2016!

vinnare grundstenen2016Föreningen Hållbart byggande gratulerar Hammaröbostäder med energiprojekt Lillängen som vinnare av Grundstenen 2016.

Hammaröbostäder har i Lillängen visat ett gott exempel på att man med beprövad teknik kan uppnå god energieffektivitet och en halverad fjärrvärmeanvändning. Individuell mätning och debitering kopplat till reduktion av hyran ger ekonomiska incitament för hyresgästerna att bidra till ökad resurseffektivitet. En god dialog med hyresgäster och med kommunen har bidragit till att lyfta områdets sociala status och en välplanerad process gav ekonomiska förutsättningar för förbättringar av utemiljön.

Lillängen är en del i det sk miljonprogrammet och det var dags att ta ett stort grepp när det gäller energi och miljö för de nio byggnaderna tillika 177 lägenheter. Under hela projektet har allt material som använts lagts in i en databas för Sunda hus för att kunna följa upp dessa och jobba vidare under förvaltningsfasen. Projektet har fokuserat på att de underhållsåtgärder som genomförts ska leda till energibesparing. Fokus har också varit på att genomföra åtgärderna på en nivå som inte påverkar hyran alltför mycket vilket skulle kunna påverka möjligheten för kvarboende i lägenheterna. Hyresgästföreningen och Hammaröbostäder har under renoveringstiden haft ett mycket gott samarbete genom samtal, möten mm. vilket i sin tur gjort att hyresgäster och Hammaröbostäder haft gott samarbete.
Jan Barthelsson, VD för Hammaröbostäder fick äran att ta emot pris, blommor och diplom.

Juryns motivering

Med en genomtänkt process, som innefattar aktiv dialog med de boende och i partnering med entreprenören har man med beprövad teknik åstadkommit energieffektivitet och en välbehövlig standard- och statushöjning av området på hyresgästernas villkor. Renoveringen av Lillängen är ett gott exempel på hur miljömässiga, sociala och ekonomiska kvaliteter kan utvecklas i ett och samma bostadsområde.