Dags att certifiera dig i Miljöbyggnad?

1811 hbv

Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Föreningen arrangerar tillsammans med SGBC en baskurs som ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet.

Miljöbyggnad passar för både bostäder och lokalbyggnader, stora såväl som små. Systemet passar även för såväl nybyggda som befintliga byggnader. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler.

Under kursen får du ta del av de 16 indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även lära dig vad som gäller kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator, dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad.

För mer information och anmälan, besök vår kalender…