Efterlysning av genomförda ombyggnads-/renoveringsprojekt

Syftet med denna förstudie är att mobilisera de regionala nätverken inför de kommande kraven i EUs EPBD (energiprestandadirektiv) och få i gång renoveringsvågen. Avsikten är att gemensamt mellan nätverken, och genom LÅGAN som motor, mobilisera en mer träffsäker kunskapsuppbyggnad. De regionala nätverken kan sedan fortsätta att utveckla kompetens och kapacitet för energirenovering lokalt och regionalt i syfte att bland annat minska sårbarheten vid höga energipriser.

Avsikten är att bidra med kunskap, genom att ta fram goda exempel från varje region där utfall av uppnådd energiprestanda och kostnader har följts upp efter en energieffektivisering. Det i sin tur ska ge fler aktörer möjlighet att förbereda sig för kommande skärpningar i lagkrav, både vad gäller krav på energieffektivisering och upprättande av renoveringspass. Bidra till kunskapsuppbyggnad så att energieffektivisering kan ske i samband med renovering och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt.

Målgruppen för det slutliga resultatet är fastighetsägare och alla aktörer involverade vid en energirenovering.

Projektet leds av Per Andersson, Sustainacon och kommer genomföras under kvartal 4 2023.

Pilotprojekt kommer att bjudas in och allmän inbjudan till workshops kommer att komma ut till HBVs medlemmar.

Nu söker vi fastighetsägare/byggherrar som kan och vill bidra i projektet med statistik och data från genomförda ombyggnadsprojekt. Projektet skall vara i drift minst 12 månader (helst 24 månader) efter ombyggnad. Kontakta Per Andersson för mer information: per.andersson@sustainacon.se