Styrelsen håller strategiworkshop

Nu är det dags för vår styrelse att lägga upp strategin för kommande säsong. Den 26 september 23 håller de strategiworkshop och ni som är föreningens medlemmar välkomnas att lämna input till kommande verksamhetsplan med fokusområden och målsättningar.