29 okt: Vad står visionen om ”den goda staden” för?

 

Välkommen till föredrag och diskussion med Moa Tunström, forskare vid KTH. Ett samarrangemang med Karlstad Lever och Karlstads Bokcafé.

 

Plats: Gjuteriet, Karlstad

Tid: 15.00 den 29 oktober 2016

För mer information och anmälan till prisutdelningen, kontakta anmalan@hbvarmland.se