30 sept: Många bostäder fort – men bra?

Det behövs ett nytt miljonprogram för att avhjälpa bostadskrisen i Sverige. Problemen är akuta i storstäderna men märks av även i Värmland. Med kraven på att bygga mycket och fort ökar risken att tumma på kvaliteten.

Går det att bygga mycket och fort men med hög kvalitet? Vad kan vi lära av 1960- och 1970-talens miljonprogram?

Välkommen att lyssna till två intressanta föreläsare och till att delta i en spännande diskussion.

 

Tid: Fredag 30 september kl 08.30 – 11.30

Plats: Sweco, Sandbäcksgatan 1, Karlstad

 

På programmet:

  • Från Ekoporten till Space-syntax – en resa i hållbarhet. Dag Johansson, samhällsbyggnadsstrateg i Norrköping och med ett tjugotal år som samhällsplanerare i Värmland i ryggen.
  • Bostadsutformning förr och nu. Kajsa Crona, adjungerad professor i boendets arkitektur, Chalmers tekniska högskola.
  • Diskussion: Hur bygger vi många bostäder fort – men bra?

 

Deltagandet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Anmälan till anmalan@hbvarmland.se senast onsdag 28 september.