Hållbart byggande med i plan

 

Hållbart byggande med i plan

140107 – Värmland

Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen har beslutat att, i samarbete med lämpliga aktörer, arbeta med den nationella visionen Skogsriket på ett regionalt plan. En av dessa aktörer bör, enligt planen för Skogsriket Värmland, vara Nätverket Hållbart byggande i Värmland.