Frukostmöte med Hållbart byggande

 

Frukostmöte med Hållbart byggande

131120 – Karlstad

Hur klarar vi att bygga miljöanpassade och billiga bostäder? Hur ska staden växa; i förtätning eller i utspridning? Är det viktigt att bygga i trä?

Nätverket Hållbart byggande i Värmland har under veckan hållit ett mycket välbesökt frukostmöte i Sweco Architects lokaler i Karlstad där drygt fyrtio personer kom för att diskutera dessa frågor och lite till. Med vid frukostbordet fanns bland andra Maria Frisk (MP), kommunalråd och rodförande i Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun. 

Lars Yngvesson, Sweco Architechts, inledde mötet med en flaska Loka i handen och en dos ironi; ”Här på kontoret har vi kommit överens om att inte dricka flaskvatten, men eftersom alla är så duktiga här med detta, så spelar det väl ingen roll om jag fuskar lite?”. Med dessa tänkvärda ord bjöd han in Maria Frisk i diskussionen. Hon inledde med att berätta om Karlstad kommuns byggplaner de närmaste åren, där det numera är fokus på förtätning. 

Kommunen själva ställer ganska höga energikrav vid ny- och ombyggnationer, men det finns inga krav när andra bygger på deras mark. Och det är inte ens säkert att byggarna har rätt kompetens för att bygga hålbart och energisnålt.

– Mycket av det vi gör handlar om kompetensbrist, summerar Maria Frisk.

Anneli Mälargård, Skanska Sverige, avslutade mötet med att leda en diskussionsstund med Maria Frisk och frukostdeltagarna kring frågor som till exempel om man ska bygga i trä, sjönära byggande och klimatneutrala Värmland 2030.