Byggdialog Dalarna besöker Hållbart byggande

 

Byggdialog Dalarna besöker Hållbart byggande

131105 – Karlstad

Nätverket Hållbart byggande i Värmland har haft nätverksmöte, då de passade på att bjuda in Åke Persson, Byggdialog Dalarna för erfarenhetsutbyte kring frågan ”Hur får man ett nätverk att göra något vettigt?”

ByggDialog Dalarna är en ideell förening mellan aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Dalarna och är till för de byggherrar, förvaltare, entreprenörer, tekniska konsulter och tillverkare som arbetar med planering, byggande och förvaltning av byggnadsverk i Dalarna. De verkar för en byggsektor som uppfyller såväl Dalarnas miljömål för den byggda miljön som de nationella målen, inte minst för energieffektivisering. Arbetet är grundat på en överenskommelse mellan deltagande företag och organisationer med stöd av Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. 

Frukostmöte 19 november 2013 planeras

Mötet var både givande med många och långa diskussioner och nu planerar nätverket för ett frukostmöte den 19 november 2013 i Swecos lokaler, då Maria Frisk (mp) är inbjuden för att resonera kring hur aktörer inom bygg- och fastighetssektorn samt politiker kan bidra till ett klimatneutralt Värmland 2030.

För mer information om Byggdialog Dalarna, besök www.byggdialogdalarna.se 

Foto: Maria Fallström