Nationella noder för lågenergibyggnader

 

Nationella noder för lågenergibyggnader

131105 – Sverige

Energikontoren Sverige utvecklar regionala noder för lågenergibyggnader under 2013 till 2015. Projektet ska bidra till att etablera en bred marknad för lågenergi- och näranollenergibyggnader. I samverkan mellan regionalla aktörer skapas plattformar eller kompetenscentra, sk noder. Dessa ska bygga upp kunskap genom att initiera, driva och utvärdera utvecklingsprojekt.

– Vi är i början av ett nationellt projekt (finansierat av Energimyndigheten) som förhoppningsvis kan bidra till att ge ytterligare skjuts till nätverket Hållbart byggande Värmland och främja det hållbara byggandet här, säger Kristina Dersjö på Energikontor Värmland. Aktiviteter och mål liknar Lågans till stor del. 

Läs hela artikeln