Sveaplan i Grums vann Grundstenen!

 

Sveaplan i Grums vann Grundstenen!

130919 – Värmland

Det är något som entusiasterna inom nätverket Hållbart Byggande i Värmland har konkreta svar på. Det är aktörer inom både offentligheten, näringslivet och utbildningsväsendet som har träffats, utbytt erfarenheter och samverkat med varandra under några års tid. Nu var det så dags att inspirera andra genom att i samarbete med Energimyndigheten och Energikontor Värmland arrangera en dag med fokus på lågenergihus och samtidigt dela ut priset Grundstenen, ett pris för hållbart byggande i Värmland.

Nätverket Hållbart byggande i Värmland uppstod för några år sedan utifrån ett gemensamt engagemang att driva frågor inom hållbart byggande. Det var Energikontor Värmland tillsammans med Interreg-projektet FEM, som genom sitt arbete med Energiligan och Elitserien födde idén om att skapa ett nätverk för att inspirera varandra och andra att bygga hållbart i Värmland. Det fanns ett stort behov av att tillsammans följa teknikutvecklingen och agera bollplank för varandra.

– Det var en självklarhet att vara med i nätverket eftersom vi på Länsstyrelsen i Värmland arbetar med hållbart byggande i hela Värmland, säger Märet Engström, direktör för Miljöanalys på Länsstyrelsen.

Nu har nätverket tagit nästa steg genom att instifta priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sin nybyggnation eller ombyggnation ska premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen.

De nominerade är…

Juryn hade nominerat tre olika byggherrar. Dels Kils kommun för nybyggnadsprojektet Skogsgläntan, en förskola i Kil. De nominerades då de vågat ställa krav som utmanar byggbranschen att ta ett steg till i riktningen för ett mer hållbart byggande. Projektet har visat att byggbranschens aktörer har både kompetens och förmåga att driva på utvecklingen, bara kraven uttalas tillräckligt tydligt. Skogsgläntan är en byggnad som väl svarat upp mot förväntningarna och dessutom har hållit budgeterade kostnadsramar, vilket har inspirerat Kils kommun att fortsätta på den inslagna, hållbara vägen.

Nästa nominerade var Karlstads Bostads AB för nybyggnadsprojektet Sjögången, som är ett bostadsområde i Karlstad. KBAB har med stort engagemang befäst sin roll som en av de beställare som driver utvecklingen för ett mer hållbart byggande. Det nominerade projektet Sjögången har därför bland annat resulterat i utmärkelsen LEED Guld, då byggnaden innehåller flera nyskapande lösningar som förväntas ge långsiktigt små underhållsbehov.

Den sista var Sveaplan fastigheter för ombyggnadsprojektet Sveaplan, ett kvarter i centrala Grums som tidigare varit ett problemhus, men som efter ombyggnationen har förvandlats till en fastighet med eftertraktade bostäder och lokaler. Genom ett stort personligt engagemang och omsorg om både byggnad och hyresgäster, är numera Sveaplan en väl fungerande del av Grums centrum. Byggherren har visat att man med små resurser och långsiktig hållbar ekonomi kan driva en framgångsrik utveckling för mer hållbart byggande.

Och vinnare är…

Alla tre nominerade har tidigare i höst besökts av juryn, som bestått av Malin Olin, Karlstads universitet, tillika ordförande i juryn, Lars Andersson, Fastighetsägarna Värmland, Jens Beiron, Karlstads universitet och Ulf Zakrisson, Sveriges byggindustrier. Och alla tre nominerade var mycket goda exempel på beställarinitiativ och väl värda årets pris.

– Att dela ut ett pris till någon är att lyfta fram ett av många goda exempel och goda initiativ, säger Jens Beiron, Karlstads universitet.

Av hittills genomförda byggprojekt för ett mer hållbart byggande domineras av kommunala beställare. Juryn ville därför uppmärksamma en privat fastighetsägares initiativ. Detta är ett ypperligt exempel på att även en liten fastighetsägare, utan det stora företagets resurser eller kapacitet kan bidra till denna utveckling. Juryn konstaterade snabbt att Sveaplan, den lilla fastighetsägaren har med små medel gjort stor skillnad. Därmed var mottagaren av årets pris Grundstenen ett faktum.

– Här är en fastighetsägare som inte har stora ekonomiska resurser och som ändå gör något bra, säger Malin Olin. Det finns massor av små fastighetsägare som skulle kunna genomföra samma typ av åtgärder. Det skulle få en väldigt stor effekt.

Foto: Maria Fallström

Det Inger och Lars-Göran Bernhardsson, ägare till fastigheten Sveaplan har gjort är bland annat att tilläggsisolerat huset, bytt fönster och installerat frånluftsvärmepumpar. Deras hyresgäster i de kommersiella lokalerna passar områdets boende som till stor del är äldre.

Men det som juryn särskilt trycker på är ägarnas inställning till sina byggnader. De är nyfikna och beredda på att satsa på sådant som inte ger omedelbar ekonomisk avkastning.

– Vi är intresserade av resonemanget bakom valen. Det är därför vi har valt att premiera de som står bakom besluten, inte fastigheten i sig, säger Malin Olin.

Priset Grundstenens historia

Priset bygger på värmländsk byggtradition och består av två delar, dels en slaggsten, dels en träplatta. Stenen är en bit slaggsten hämtats från material som använts i torpet Tobaksåsen strax utanför Borgvik i Värmlnad. Ursprunget till stenen är de restprodukter som uppstod vid järntillverkningen vid Borgviks Bruk omkring år 1850 och som formades till byggnadsblock. Träplattan är ett snitt av en originalstock från Gamla stallet vid Värmlands Säbys gård som blivit över från en omfattande restaurering av stallets stomme och tak. Gården har en anrik historia och finns omnämnd i skriftliga källor redan år 1216.

– Att få ta emot detta pris är väldigt inspirerande, säger Inger Bernhardsson, men att få ett pris med just denna träplatta är extra roligt. Jag är uppvuxen intill stallet som träplattan kommer ifrån!

Priset är en gåva från Wermlands byggnadsgille AB och DoTank AB.

Lågan och Interreg-projektet FEM finansierar nätverket

Nätverket Hållbart byggande i Värmland finansieras av dels Lågan, ett program för lågenergibyggnader och Interreg-projektet FEM. I och med finansieringen kommer nätverket att kunna fortsätta sitt arbete inom hållbart byggande även år 2014 ut.

– Det ger mycket stimulans, goda tips och samverkan med andra som har samma intresse, säger Lars Andersson, Fastighetsägarna Värmland, som avslutar med att hälsa fler välkomna att delta på nätverksträffarna.