Tre byggnader är nominerade för Grundstenen

 

Tre byggnader är nominerade för Grundstenen

130704 – Värmland

Priset till Värmlands miljömässigt mest hållbara byggnad delas ut för första gången i Forshaga den 19 september 2013! Bakom priset står nätverket för Hållbart byggande i Värmland. Tre byggnader har nominerats till priset.

Sveaplan fastigheter i Grums

Sveaplan fastigheter består av sex byggnader, fem trevåningshus och ett höghus, och är beläget mitt i centrala Grums. I bottenplan på samtliga byggnader finns lokaler med bland annat post och diverse andra verksamheter. I övrigt är det lägenheter med i princip uteslutande äldre hyresgäster. Sveaplan Fastigheter ägs och förvaltas av Inger och Lars-Göran Bernhardsson. 

Fastigheten består av både bostäder, med 55+ boende, och kommersiella lokaler i varierande storlek. 

Lägenheterna är 1:or på 43 kvm till 3:or på 79 kvm. En 4:a finns på 109 kvm. Lokalernas storlek är mellan 30 och 430 kvm.

Skogsgläntans förskola i Kil

Byggnaden är ett lågenergihus med ett energikrav på max 55 kWh/m²/år. En kompakt volym, välisolerad och tät konstruktion, låga U-värden på fönster och värmeåtervinning av frånluften är några designpriciper för att uppnå kravet. Fjärrvärme används som tillskott vid behov och solfångare på södervända tak bidrar till att värma vatten.

Kvarteret Sjögången i Karlstad

Karlstads Bostads AB vill till 2013 års pris härmed föreslå KBAB och projekt ”Sjögången” som objekt. Sjögången är vår senaste nyproduktion efter Nya Järpen i Viken och höghuset Seglet på Orrholmen. Husen på land har fått utmärkelsen LEED Guld. Denna certifiering värderar hållbarheten för byggarbetsplatsen, vattenanvändningen, energi & atmosfär, material & resurser, inomhusmiljö, innovation och regional prioritering.

Den 19 september 2013 får vi veta vilket av de nominerade byggnaderna som vinner priset för årets mest hållbara byggnad.