Slutseminarium: Energirenovering – ett nytt affärskoncept


Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering.
Under seminariet presenteras resultatet från projektet och vi får lyssna till några av de aktörer som medverkat.

Slutseminariet äger rum den 14 december i Karlstad. Läs mer och anmäl dig till detta via länken…