Slutseminarium: Energirenovering – ett nytt affärskoncept

Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering.
Under seminariet presenteras resultatet från projektet och vi får lyssna till några av de aktörer som medverkat.

Agenda för dagen:

11.30: Lunchwrap
12.00: Redovisning av hur Region Värmland jobbar med energieffektivisering av Molkoms folkhögskola samt vilka resultat och erfarenheter som erhållits.
Charlotte Kullander Hedbom, Region Värmland
12.45: Hur föreningen Hållbart Byggande i Värmland insats i projektet varit och om en uppmaning att energirenovera mera!
Per Andersson, ordförande föreningen Hållbart Byggande i Värmland 
13.00: Introduktion till det nationella LÅGAN-projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept
Vi kopplar upp oss mot den nationella slutkonferensen och får höra en presentation från fem av de deltagande pilotprojekten, slutsatser och hur fortsättningen blir efter projektet.
14.30: Avslutning

Plats: Konferensrum på Centralsjukhuset i Karlstad. Meddelas senare till er som anmält er. Det finns även möjlighet att medverka online via TEAMs.

Anmälan till ordförande Per Andersson; per.andersson@sustainacon.se dock senast 10 december 2022. Ange i anmälan om du deltar fysiskt (inkl. lunch) eller online.

Datum

2022-12-14
Expired!

Tid

11:30 - 14:30

Platser

Centralsjukhuset
Karlstad