Produktkollen – en loggbok för byggnader

ProduktKollen är en digital loggbok som dokumenterar alla produkter och säkrar kvalitén på det utförda arbetet. Byggherrar, kommuner och myndigheter får heltäckande slutdokumentation samt instruktioner om hur byggnaden ska underhållas.

För mer information, besök www.produktkollen.se