Ny intressant hemsida: energibyggare.se

EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelsen ska halveras till år 2050.

Det innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning samtidigt som energianvändningen i befintliga hus ska minskas radikalt. Redan år 2021 ska alla nybyggnationer vara så kallade nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ha reducerats.

För att möta den här utmaningen har ledande aktörer inom svensk byggindustri tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samarbete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande.

Besök gärna www.energibyggare.se