Nominera den mest hållbara byggnaden

Nominera den mest hållbara byggnaden

150817 – Karlstad

Foto: Maria Fallström/MaFalls

Grundstenen är namnet på det pris för Hållbart byggande i Värmland som föreningen delar ut varje höst till en byggherre för att premiera och främja samt öka fokus på hållbart byggande. Målgruppen för priset är både nybyggnationer och ombyggnationer och för att få priset gör juryn en bedömning av helheten utifrån nedan ställda kriterier för hållbart byggande. Nu börjar nomineringarna komma in till juryn, men än så länge finns det chans att nominera ert bidrag.

Skicka in ditt förslag på årets hållbara byggnad till grundstenen@hbvarmland.se dock senast 14 september 2015. Datum för prisutdelningen är planerad till november 2015. Exakt datum meddelas i kommande nyhetsbrev.