16 juni: Den hållbara skolan – en tillväxtmotor

Foto: Länsstyrelsen Värmland

Välkommen till en studietur som visar upp tre av Sveriges bästa skolor, som lyckats kombinera hållbara lösningar med en god skolmiljö. Vi kommer att belysa olika aspekter av hållbarhet i planering och byggprocess som har varit avgörande för det goda slutresultatet.

Vi kommer även att höra hur skolorna har medverkat till en positiv utveckling i det omgivande samhället. På resan ska vi att träffa beslutsfattarna, rektorerna, arkitekterna och andra sakkunniga bakom satsningen. 

Målgrupp: I första hand förtroendevalda, förvaltningschefer och skolansvariga

Tid: Tisdag 16 juni 2015 klockan 12.00 till 17.00.

Plats: Samling vid Hagaborgsskolan i Karlstad. Vi tar oss sedan till de andra skolorna med gemensam buss. Vi bjuder på lunch i samband med besöket på Hagaborgsskolan.

Program (extern länk)

Anmälan senast 29 maj via extern länk.