Minskad klimatpåverkan med klimatförbättrad betong

Hela byggsektorn måste ställa om för idag står bygg- och fastighetssektorn för 21 procent av Sveriges totala utsläpp och målsättningen är nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Föreningen Hållbart byggande anordnade en ”betong-frukost” där vi resonerade och informerade om hur byggsektorn satsar på att ställa om till nettonollutsläpp.

Om du är intresserad av något av föredragen som hölls, så kontakta ordförande i föreningen.