Utbildning Renovera klimatsmart del 1

Föreningen Hållbart Byggande Värmland medverkar nu i ett spännande FoU projekt – ”Energirenovering”, ett samverkansprojekt mellan LÅGAN (Energimyndighetens nätverk för lågenergibyggnader) och Sveriges sex olika regionala lågan nätverk. FoU-projektets mål är att visa att det går att halvera fastighetsägares befintliga energianvändning vid renovering, med god lönsamhet. Vi kommer ha fyra olika pilotbyggnader inom projektet, vilka kommer presenteras senare.

En del i projektet är att ge utbildning om energieffektivisering och vi erbjuder nu två öppna digitala utbildningar, där denna kurs är den första!

Vill du lära dig mer om energieffektivisering och hur du kan använda den kunskapen att maximera din affärsmodell och skapa merförsäljning eller högre värde i fastigheten?

I den här delen får du lära dig om olika incitament och mervärden såsom kostnadsbesparingar, förbättrat inomhusklimat, stärkt miljöarbete, mm. Vi går även igenom exempel på affärsmodeller för merförsäljning och samverkansavtal.

Utbildningens mål

 • Du ska känna till de mervärden och incitament som finns för energirenovering
 • Du ska känna till olika affärsmodeller och kunna argumentera för energirenovering
 • Du ska kunna gå från utbildningen och veta hur du kan arbeta med energirenovering i din roll, på din arbetsplats

Utbildningens innehåll

 • Klimat- och energimål (nationellt respektive inom organisationen)
 • Energieffektivisering och andra argument för energirenovering
 • Inverkan på termisk komfort och luftkvalitet
 • Affärsmodell för merförsäljning
 • Samverkansavtal

För ER som är medlemmar i föreningen Hållbart Byggande Värmland är utbildningen kostnadsfri. 
Genomgången i den första delen är ett förkunskapskrav för fortsättningskursen. 
Anmälan görs till sandra.andersson@buc.se

Döp mejlet till Sandra ”Renovera klimatsmart” och ange följande

 • Datum för utbildningstillfälle
 • Organisationsnummer på företaget
 • Namn på deltagaren
 • E-post till deltagaren

Deltagare får en bekräftelse på bokningen och en kallelse inför utbildningen. I kallelsen finns en uppmaning att skapa ett konto så deltagare kan komma åt intyg efter utbildningen.

 

Datum

2021-01-26
Expired!

Tid

08:00 - 11:00

Platser

Digitalt
Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Arrangör

Föreningen Hållbart byggande i Värmland
E-post
ordforande@hbvarmland.se

Lämna ett svar