5 sept: Sista dag för ansökan till Energimyndighetens projektstöd

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn står för närmare 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning och cirka 50 procent av den totala elanvändningen i Sverige. En effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning inom sektorn krävs för ett hållbart energisystem.

Stöd till enskilda projekt utanför program söks efter kontakt med handläggare på Energimyndigheten och man välkomnar just nu särskilt ansökningar inom följande områden:

  • Belysningsområdet
  • Etablerade nätverk- och innovationskluster
  • Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv
  • Bebyggelsens roll som systemnytta

Så söker du

Alla ansökningar ska göras i Energimyndigheten e-tjänst E-kanalen. Om du söker för första gången, kom ihåg att registrera dig i E-kanalen några dagar innan du skickar in din ansökan. För att få din registrering godkänd i E-kanalen kan det ta några arbetsdagar.

Sista datum för ansökningar i aktuell bedömningsomgång: 5 september 2016