Hög tid att nominera till Grundstenen 2022!

Nu är det hög tid att nominera ett värmländskt byggprojekt till vår hållbarhetsutmärkelse Grundstenen!

Grundstenen går till ett värmländskt projekt inom bygg- och bostadssektorn som präglats av ovanligt höga hållbarhetsambitioner. Det kan gälla nybyggen med låg energianvändning eller sunda material, det kan gälla varsamma renoveringar som förnyat fastigheten utan att tvinga bort de gamla hyresgästerna.

Det kan också gå till en värdeskapande återanvändning av lokaler som fullgjort sitt ursprunglia syfte, eller varför inte projekt ”mellan husen”: trafiklösningar som bidrar till en mer hållbar mobilitet eller tydliga ekosystemtjänster i en tätortsmiljö.

Vi lägger också stor vikt vid att processen bakom projektet präglas av ett genuint hållbarhetstänkande och att det är väl förankrat bland dem det berör.

Eftersom juryn är Karlstadbaserad är vi extra angelägna om tips på bra projekt utanför Karlstadregionen, men ändå i Värmland.

Tänk till om vad som kunde vara lämpligt att nominera, och skicka in ditt förslag till grundstenen@hbvarmland.se senast måndag 30 september.

Vi kommer att välja ut några av nomineringarna som vi finner särskilt intressanta och titta närmare på dessa, bland annat genom studiebesök. Av dessa utses tre finalister som bjuds in till prisceremonin den 23 november. Av dessa tre kommer en att utses till vinnare och de båda andra till värdiga andrapristagare.