Dags att nominera till Grundstenen 2020!

För åttonde året i rad samlar vi nu in nomineringar till vår hållbarhetsutmärkelse Grundstenen, och med detta brev får du ett antal flyers som vi hoppas att du har lust och möjlighet att sprida i dina nätverk.

Grundstenen går till ett värmländskt projekt inom bygg- och bostadssektorn som präglats av ovanligt höga hållbarhetsambitioner. Det kan gälla nybyggen med låg energianvändning eller sunda material, det kan gälla varsamma renoveringar som förnyat fastigheten utan att tvinga bort de gamla hyresgästerna.

Det kan också gå till en värdeskapande återanvändning av lokaler som fullgjort sitt ursprunglia syfte, eller varför inte projekt ”mellan husen”: trafiklösningar som bidrar till en mer hållbar mobilitet eller tydliga ekosystemtjänster i en tätortsmiljö.

Vi lägger också stor vikt vid att processen bakom projektet präglas av ett genuint hållbarhetstänkande och att det är väl förankrat bland dem det berör.

Eftersom juryn är Karlstadbaserad är vi extra angelägna om tips på bra projekt utanför Karlstadregionen, men ändå i Värmland.

Tänk till om vad som kunde vara lämpligt att nominera, och skicka in ditt förslag till grundstenen@hbvarmland.se senast måndag 28 september.

Vi kommer att välja ut tre nomineringar som vi finner särskilt intressanta och titta närmare på dessa, bland annat genom studiebesök. Samtliga tre finalister bjuds också in till prisceremonin i slutet av november. Av dessa tre kommer en att utses till vinnare och de båda andra till värdiga andrapristagare.

Men, som sagt, hjälp oss nu att sprida bifogade flyers i dina nätverk och uppmana dem du känner att tänka till och nominera intressanta kandidater!

Bästa hälsningar från oss i juryn

Maria Frisk, Göran Grönkvist, Fredrik och Ulrica Larsson