Nytt från LÅGAN

Läs om det stora behovet av bättre teknik för tätning vid bodetableringar, om energiåtervinning från spillvatten, mätplan för att energianvändning på byggarbetsplatser, om branschgemensam energiklassning av byggbodar mm i LÅGANs senaste nyhetsbrev