Circular Business Model Workshop: The Nordic Manufacturing Industry

Nordic Innovation, Accenture och Sitra är glada över att kunna bjuda in er till höstens workshopserie: Circular Business Models in the Nordic Manufacturing Industry. Workshoparna bygger vidare på tidigare program som var mycket framgångsrika och samlade över 100 stora och små organisationer, och är baserade på publikationen Nordic Circular Economy Playbook

Serien består av tre workshops där deltagarna får praktiskt stöd, verktyg och ramverk för att identifiera sin roll i den cirkulära ekonomin, och ska tillsammans skapa pilotprojekt för att engagera sig i ekosystemet. Utbildningen kommer att vara interaktiv där du arbetar med ditt eget företag tillsammans med deltagare från olika delar av värdekedjan. Workshopparna syftar till att samla olika typer av aktörer i branschernas värdekedjor/ekosystem, så att möjligheter, hinder och lösningar kan diskuteras ur olika perspektiv. Detta ger dig också en chans att träffa och nätverka med företag från alla de nordiska länderna. Programmet riktar sig inte bara till större företag utan även till små och medelstora företag. Deltagande är helt gratis.

Registrera dig och registrera dig själv och ytterligare kollegor redan idag: Registrera dig