Pris till Värmlands miljömässigt mest hållbara byggnad

 

Pris till Värmlands miljömässigt mest hållbara byggnad

130524 – Karlstad

Nu går det att nominera till 2013 års pris för hållbart byggande i Värmland. Nätverket för hållbart byggande söker efter de bästa exemplen på nybyggda eller renoverade fastighetsobjekt.

Nätverket för Hållbart byggande i Värmland består av personer från byggföretag, Karlstads universitet, branschorganisationer, samt energikonsulter och arkitekter. Syftet med nätverket är att vara ett forum för kontakter och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte.

– Anledningen till att nätverket bildats är att de tillsammans vill sätta mer fokus på det hållbara byggandet i Värmland, säger Eva Lingwall, projektledare vid Energikontor Värmland.

En jury bestående av kunniga personer inom hållbart byggande ska utifrån vissa kriterier utse en pristagare. Juryn kommer att bedöma hur byggnadens utformning bidrar till möjligheten att leva resurssnålt, att byggnaden kommer att ha en låg energianvändning under hela byggnadens livstid, hur materialen påverkar miljön samt vilket engagemang för hållbart byggande som byggherren har visat prov på.

– Vi vill stärka regionens konkurrenskraft på området och bidra till Värmlands övergång till ett mer hållbart samhälle, säger Eva Lingwall. Genom att dela ut priset vill nätverket öka kunskapen om hållbart byggande och visa att det finns goda exempel i Värmland.

Priset kommer att delas ut den 19 september när Energikontor Värmland i samarbete med Energimyndigheten arrangerar konferensen Lågenergihus för attraktivt boende.

Det går att nominera byggherrar till priset till och med den 10 juni.