11 mars: Hållbart byggande med hjälp av miljöcertifiering

– en workshop för kunskapsutbyte

Välkommen till föreningens kostnadsfria seminarium om miljöcertifieringar av byggnader. Vi inleder med frukost klockan 8.00 och fortsätter därefter med halvdagsseminariet klockan 8.30. Vilka system finns, vad skiljer dem åt och i vilka sammanhang passar de bäst? Hur går det att till att jobba i certifierade byggprojekt? Erfarna beställare och byggare berättar rakt på sak om såväl sorger som glädjeämnen. 

 

Program

8.20 Karlstads kommun hälsar välkommen

Charlotte Kullander Hedbom, energi- och miljösamordnare, Karlstads kommun hälsar välkommen och berättar om varför de ställt krav på att samhällsbyggnadshuset ska certifieras enligt miljöbyggnad guld.

08.35 Genomgång av olika miljöcertifieringssystem

Lisa Falkenström, Skanska och Per Andersson, Bengt Dahlgrens AB ger en översiktlig orientering av de olika miljöcertifieringssystemen samt vilka verktyg och hjälpmedel som finns på marknaden för detta idag. Vilka system används för vilka projekt: Nybyggnad, ombyggnad eller befintlig byggnad?

09.35 Goda exempel på certifieringar i Värmland

– 9.35 Nordmarkens skola i Årjäng, nybyggnation, är certifierad enligt miljöbyggnad silver. Christoffer Henriksson, miljöingenjör Årjängs kommun och Fredric Ernstson, projektledare Klara Arkitekter, berättar om Miljöbyggnadsprocessen.

– 9.55 Passivhuscertifiering av Hassebols förskola i Sunne. Rolf Johnson, fastighetschef i Sunne, berättar om arbete med att uppnå energikraven som ställs för passivhus.

10.15 Fika

10.30 Workshop: Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten kring möjligheter och hinder med att arbeta med miljöcertifieringar. Här lyfts även fler praktiska exempel från certifieringar i regionen.

11.45 Summering av workshop och reflektioner

12.00 Avslutande lunch på restaurang Oliven

 

När? 11 mars 2016 klockan 8.00 – 12.00 (med efterföljande lunch). Önskar du stanna kvar och äta lunch med oss kl 12.00 på en närbelägen restaurang, så meddela detta vid anmälan. 

Var? Samhällsbyggnadshuset på Gustav Lovéns gata 30 i Inre hamn, Karlstad. Lokal: Solen.

För mer information och anmälan, kontakta Ulrika Thorén: ulrika.thoren@wspgroup.se dock senast 4 mars 2016. Vänligen ange ev allergi eller överkänslighet vid anmälan. 

Deltagandet är kostnadsfritt, men ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kr exkl moms. Begränsat antal platser.