Stora Enso påbörjar mångmiljonbygget i Värmland

Bolaget inleder markarbetet av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Värmland.

Investeringen i den nya produktionslinjen i anslutning till Gruvöns sågverk uppgår till 45 miljoner euro, vilket i dag motsvarar ungefär 437 miljoner kronor.

Läs hela artikeln på www.skog-supply.se…