Redovisning av examensarbeten 2016: Byggingenjörsprogrammet

8-9 juni 2016 i sal 1B309, Sjöströmsalen på Karlstads universitet

Malin Olin, programledare.

 

8 juni 8.30-10.00

Fabian Sandberg: Arvika hamnområde – utveckling av en ny central stadsdel i Arvika.

Anton Hansson-Böe och August Qvick: Fuktsäkerhetsarbete i produktionsskedet. Alsters förskola utformas till ett referensobjekt.

Ibrahim Piroti: Konflikthantering i partneringprojekt.

 

Onsdag 8 juni 10.30-12.00

Liban Usman: Sikhall naturhus, mätning och simulering av temperatur och luftfuktighet.

Emelie Hartung: Armerings dragkraftskapacitet anpassad efter dragkraftsbehov.

Louise Zakrisson: Effektivisering av intern lagerhantering vid ett mindre förvaringslager. En fallstudie vid företaget Byggtec, Gävle.

 

Onsdag 8 juni 13.00-14.00

Caroline Andersson: Fukt i passivhus i relation till Värderlek

Daniel Olsson: Visuell projektering. En studie utförd på Centralsjukhuset i Karlstad.

 

Torsdag 9 juni 08.30 – 10.00

Henrik Frifelt och Wille Larsson: Uttorkning av betongprover. För betong med lågt vct, samt avjämningsmassans påverka på uttorkningen.

Laura Josephsson och Amanda Sundkvist: Nio våningar i massivträ. Dimensionering och lastnedräkning av stomkonstruktion med hjälp av Revit och Robot Structural Analysis.

Viktor Blomberg och Herman Holm: Flervåningshus med limträstomme. Planering och dimensionering av höghus på Fören 1, Karlstad

 

Torsdag 9 juni 10.30 – 12.00, 1B306

Lars Andersson och Fredrik Uggla: Nya Stadsträdgården – en mötesplats i staden.

Elin Frimodig och Hanna Håkansson: Cityförskolan – en förskola av massivträ.

Linnea Bolstad och Daniel Erlandsson: Mariebergsskolans nya idrottshall. Utformning och dimensionering av stomme.