Datum

2024-05-24
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Workshop om Behovsstyrd Ventilation

Under 2023 inleddes en förstudie inom BELOK för att utvärdera funktionen och prestandan hos befintliga DCV-system i Sverige samt för att identifiera eventuella utmaningar och problemområden. Under denna workshop kommer vi att presentera resultatet av denna förstudie och diskutera med branschaktörer vad som behövs för att bygga upp välfungerande DCV-system och säkerställa optimal prestanda och energieffektivitet i drift.

Denna workshop hålls inom BELOK:s nya fördjupningsområde Inomhusmiljö. Inom detta fördjupningsområde är tanken att lyfta fram olika teman som berör krav på inomhusklimatets kvalitet, brukarkomfort och dialog med användare, samt olika tekniklösningar för att säkerställa en bra inomhusmiljö, inklusive olika ventilationslösningar. Under denna workshop kommer vi även diskutera vad som är aktuellt inom nationella inomhusmiljökrav samt vilka teman som är viktiga för fastighetsägare att fördjupningsområdet ska jobba med framöver.

Denna workshop vänder sig till fastighetsägare, konsulter, driftorganisationer, leverantörer och andra intresserade.

Agenda:

Välkomsthälsning från BELOK – Per-Erik Nilsson
Inledning från Energimyndigheten – Dag Lundblad
Presentation av resultatet från BELOK:s förstudie ”Behovsstyrda ventilationssystem- Kartläggning av funktion och prestanda” – Mari-Liis Maripuu, CIT Renergy
Behovsstyrd ventilation- Hur får vi det att fungera i praktiken?- Andreas Martinsson, Svensk Ventilation
Gruppdiskussion om praktisk implementering av DCV-system och framtida behov
Aktuellt med nationella inomhusmiljökrav och framtida arbetet med BELOK:s fördjupningsområde Inomhusmiljö – Mari-Liis Maripuu, CIT Renergy

För mer information och anmälan…