Utbildning: Klimatdeklarationer för byggnader

Med kursen kommer du att lära dig om klimatpåverkan i byggprocessens olika skeden och materialval och byggsystems inverkan. Du får en introduktion till livscykelanalys och lär dig upprätta en klimatdeklaration i ett byggprojekt. Vi fördjupar oss kring kriterier för klimatpåverkan i olika certifieringssystem samt studerar metoder och verktyg för utförande av en klimatdeklaration. Lagen om att alla nya byggnader ska klimatdeklareras trädde i kraft 1 januari 2022. Syftet med lagen är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet som har en mycket stor påverkan. Med rätt mål, krav och strategier kan du i hög grad minska en byggnads klimatpåverkan.

För mer information och anmälan: www.sifu.se…

Utbildning hålls på plats i Stockholm alt. som hybrid-möte.

 

Datum

2022-06-01
Expired!

Tid

08:30 - 16:30