Testbädd Hemlingborg – Sveriges största byggplats för trä

Träbyggande börjar allt mer anses som en självklar åtgärd för klimatet. Genom användande av trä som byggmaterial lagras koldioxid långsiktigt i byggnaden. Träbyggnadstekniken svarar för ett lågt klimatavtryck och är en förberedelse för kommande krav på klimatdeklarationer.

I området Södra Hemlingby i Gävle byggs en förskola, skola, idrottshall och ett äldreboende i en sammanhållen byggnad – allt i massivträelement. Tillsammans med ett planerat och angränsande bostadsområde är det den största massivträsatsningen i landet. Med byggnaden Hemlingborg skapas här en testbädd för ny teknik, för konstruktionslösningar och samarbeten som tar byggandet några steg längre. Man kan med fog påstå att här utvecklas träbyggandet!

Det är de kommunägda bolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna som tillsammans med entreprenören ByggPartner genomför bygget. Stora Enso levererar korslimmade träelement men också nya IT-verktyg som testas i projektet. Hjälpmedlen effektiviserar logistiken och mäter fukthalten, något som är synnerligen viktigt i träbyggande. Projektet är en del av ByggDialog Dalarnas satsning på testbäddar.

Här får du som deltagare en överblick och en beskrivning av hela projektet som senare kommer att följas upp med redovisningar av resultat och fördjupningar.

För mer information och anmälan på ByggdialogDalarna.se…

Datum

2021-05-20
Expired!

Tid

09:00 - 10:30