Studiebesök: Hållbar renovering med totalmetodiken

På det öppna följegruppmötet LÅGAN, hållbar renovering med totalmetodiken, berättar om Lågan projektet Molkoms Folkhögskola och genomförda inventeringar och identifierade renoveringspaket. Och bjuder in till samtal med nya fastighetsägare som är intresserade av att energieffektivisera/renovera med stöd av totalmetodiken.

Studiebesöket är öppet för alla med intresse för befintliga fastigheter och energieffektivisering!

Frågor och anmälan:
Per Andersson: Per.andersson@sustainacon.se eller 070-278 94 52

Datum

2022-09-01
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Molkoms Folkhögskola