Informationsmöte med InfraSweden och Smart Built Environment

Väck idéer och sök finansiering – i Karlstad

Välkommen på informationsmöte med InfraSweden och Smart Built Environment den 14 november i Karlstad.

Vi berättar om våra öppna utlysningar och hur det går till att söka medel. Passa på att ställa dina frågor inför arbetet med din ansökan. Det kommer också att finnas tillfälle för att knyta nya kontakter och diskutera projektideér.

Agenda

Lunchwraps och kaffe kommer att finnas från 12.30​

13.00 Välkomna, syfte och agenda​​

13.05 Om Smart Built Environment och utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken​

13.15 Om InfraSweden och utlysningen Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar​

13.35 Gästtalare: Ulrika Postgård på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)​​

13.50 PAUS​

14.00 Idéer och matchmaking​​

14.50 Nästa steg och annat på gång inom programmen​​

15.00 Tack för idag!

Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar – InfraSweden

InfraSwedens utlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

Viktiga datum för InfraSwedens utlysning

Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023.

Till anmälan samt läs mer om dagen, utlysning och Smart Built Environments…

Datum

2022-11-14
Expired!

Tid

13:00 - 15:00