Datum

2024-05-28
Expired!

Tid

13:15 - 15:30

Träff Belok Energieffektiva vårdlokaler

Träff Belok Energieffektiva vårdlokaler

Belok bjuder denna gång in till träff som kommer fokusera på frågor kopplade till ventilation och luftburen smittspridning. Här finns möjlighet att ta del av inspirerande presentationer på temat och diskutera med branschkollegor.

På träffen får vi ta del av presentation från Peter Filipsson från CIT Renergy som presenterar resultat från rapporten Luftflöde i vårdlokaler – Med ett fastighetstekniskt perspektiv. Presentationen följs av en gruppdiskussion på temat.

Efter diskussionen kommer Lars Ekberg, professor vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers, att prata om Centrum för vårdens arkitektur (CVA) och deras arbete. CVA är Sveriges ledande centrum för utveckling, utbyte och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljöer.

Syftet med denna träff är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

För mer information och anmälan…