Årets hållbara byggnad i Värmland 2017: Grattis Munkfors kommun!

Föreningen Hållbart byggande Värmland har utsett: Munkfors kommun för byggprojektet Lillmunkens förskolan till årets hållbara byggnad i Värmland 2017!

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. 

– Vi i föreningen vill visa på hur viktigt vi tycker att det är att bygga hållbart, säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen och därför instiftade vi priset Grundstenen.

Tre finalister

Årets jury med Malin Olin, Karlstads universitet i spetsen, har under hösten valt ut tre finalister bland en mängd inskickade förslag.

Malin Olin, Karlstads universitet. Juryns ordförande.

– Många blev nominerade i år och många fler kan lyftas här i Värmland, säger Malin Olin, och det är både inspirerande och uppskattat bland oss i juryn att det finns så många goda exempel på hållbart byggande.

Den första finalisten är Säffle kommun som valdes med byggprojektet Plogvägens gruppbostad, för en Svanenmärkt byggnad med god funktionalitet, god planlösning och goda materialval, och för att man med sikte på en fossilfri framtid har valt energieffektivitet med bergvärme och lösningar såsom solceller och elbilsladdning. Brukarnas perspektiv har tagits tillvara i processen för att få en byggnad som kan tjäna sina boende under vitt skilda förhållanden.

Därefter föll juryns val på en prisbelönad arkitektur i skogens lugna ro, väl anpassad till naturen och omgivningarna, med trämaterial som passar på platsen, goda materialval och energieffektivitet samt med tekniska lösningar anpassade till verksamhetens behov. Det är Karlstad kommun med byggprojektet Stockfallets gruppboende, en byggnad som är byggd för Miljöbyggnad silver, och där projektet har genomförts med en god förankringsprocess med öppenhet och information gentemot de närboende.

Som tredje finalist utsågs Munkfors kommun med byggprojektet Lillmunkens förskola. En förskola byggd med omsorg om barnens miljö när det gäller materialval, utformning av byggnaden och utemiljön, med en god ljudmiljö och en smart och flexibel anpassning till verksamheten. En energieffektiv byggnad i två plan med goda energilösningar med fjärrvärme som bas. Förskolan är projekterad för att motsvara Miljöbyggnad silver. Ett plus för den elcykel som används för att transportera barnen!

Vinnare är Munkfors kommun

Mathias Lindqvist och Anna Grenholm, Munkfors kommun

Nu i november har föreningen Hållbart byggande i Värmland och juryn med Malin Olin i spetsen under en priscermoni i det nybyggda huset Skeppet i inre hamn i Karlstad utsett Munkfors kommun med byggprojektet Lillmunkens förskola till 2017 års vinnare och juryns motivering lyder:

Med tydligt ställda krav på resurseffektivitet och med fokus på låga drifts-kostnader har man åstadkommit en energieffektiv byggnad med konsekventa materialval i såväl byggnad som inredning. En väl genomförd upphandling av projektledning med tydliga krav har visat på den lilla kommunens möjligheter att åstadkomma en byggnad med många goda kvaliteter.

– Miljömedvetenheten är central i vår agenda och det är viktigt för oss att personalen varit med från början i byggprocessen, säger Mathias Lindqvist, kommunalråd Munkfors kommun. Vi är fantastiskt glada över priset, det motiverar till framtida byggprocesser!

Malin Olin, juryns ordförande fortsätter:

– Det som gav mest intryck var att det är en liten kommun med små resurser som inte alltid har rätt kompetens, men som ändå lyckats ro i land ett så stort projekt som detta, tack vare de extremt höga krav som ställdes på den konsult som upphandlades.

Lars Yngvesson, Sweco Architects AB. Mathias Lindqvist, Anna Falk och Anna Grenholm, Munkfors kommun. Therese Nilsson, Klara Arkitekter.

 

Priset Grundstenen har anor från 1200-talet

Själva priset bygger på värmländsk byggtradition och består av två delar. Dels en bit slaggsten hämtad från material som använts i torpet Tobaksåsen strax utanför Borgvik i Värmland. Ursprunget till stenen är de restprodukter som uppstod vid järntillverkningen vid Borgviks Bruk omkring år 1850 och som formades till byggnadsblock. Dels en träplatta som är ett snitt av en originalstock från Gamla stallet vid Värmlands Säbys gård. Det är en restprodukt från en omfattande restaurering av stallets stomme och tak för några år sedan. Gården har en anrik historia och finns omnämnd i skriftliga källor redan år 1216. Priset är en gåva från Wermlands byggnadsgille AB.

– Att bygga energisnålt är jätteviktigt, säger Malin Olin, men lika viktigt är att ha fokus på materialvalet. Likaså gäller vårt val av pris. Notera att det inte limmats ihop av hållbara skäl!

Fakta Föreningen Hållbart byggande Värmland

Föreningen Hållbart byggande Värmland uppstod för några år sedan utifrån ett gemensamt engagemang att driva frågor inom hållbart byggande. Föreningen består av aktörer inom både offentligheten, näringslivet och utbildningsväsendet som möts, utbyter erfarenheter och samverkar för att inspirera varandra och andra att bygga hållbart i Värmland.

– Och av samtalen runt borden vid lunchen visar på att en årlig prisutdelning av detta slag inspirerar byggherrar till att bygga hållbart och visar att det faktiskt är både möjligt och genomförbart även här i Värmland, avslutar Fredrik Holm, ordförande i föreningen.

Bild: Maria Fallström, MaFalls AB