24 maj: Värmlands klimatdag 2016

Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till en dag om vårt framtida klimat i länet. Vi tar del av framtidsscenarier från bland annat SMHI och Energimyndigheten och får tips på hur vi kan använda scenarierna i vårt arbete för en hållbar framtid.

För mer information och anmälan, besök www.lansstyrelsen.se