28 april: Frukostmöte om energieffektiv belysning och ljusdesign

I byggprocesser eller i beställarleden eller för den delen designleden eftersträvar nog de flesta det perfekta belysningskonceptet. Något som förmedlar en känsla av välbefinnande och visar arkitektur som bäst? Något som är energieffektivt, billigt, hållbart och lättskött?

Alltför ofta är dock diskussionerna späckade med ord som LED och luxnivåer, vilket orsakar ett omedvetet tänkande i riktning mot krav och teknik i stället för att placera frågor om mänskliga behov och belysningskvalitet i centrum. 

Program

08:00 Frukost finns framdukad

08:15 Vilken belysning behöver du?

Johan Röklander, WSP Ljusdesign är landets mest anlitade undervisare inom ljus och belysning. Han kommer att visa en väg till billigare, bättre och mer energieffektiv belysning samtidigt som du höjer den visuella komforten! Allt anpassat efter dina behov i projektet.

8:45 Diskussion i grupper

Diskutera vad ni känner är utmaningar/framgångsfaktorer i ert arbete med energieffektiv belysning. Vilka verktyg skulle ni behöva för att underlätta ert arbete med att få en effektiv och ändamålsenlig belysning? Ta med dig dina frågor, undringar och problematik för att här få hjälp att reda ut begreppen.

9:00 Avslutande diskussion och frågor

Summering av gruppdiskussioner och chans att ställa frågor.

 

Datum: 28 april 2016

Plats: WSPs kontor i Karlstad på Lagergrens gata 8, vån 4.

För mer information och anmälan, kontakta ulrika.thoren@wspgroup.se