Landstingsfastigheter – Vinnare av 2015 års Grundstenen!

 

Landstingsfastigheter – vinnare av årets Grundstenen!

151113 – -Värmland

 

Henric Ernstson, Henric Ernstson konsult, Annette Andersson, Landstingsfastigheter tillsammans med Malin Olin, Karlstads universitet tillika juryns ordförande. Foto: Maria Fallström, MaFalls AB

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sin nybyggnation eller ombyggnation premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. Årets jury med Malin Olin, Karlstads universitet i spetsen, valde ut tre finalister till priset. Det var Mons Backe förskola i Kils kommun, Nordmarkens skola i Årjängs kommun och Neonatalenheten på Centralsjukhuset i Karlstad. 

 

Nu i november var det så dags att utse 2015 års vinnare i det anrika konferensrummet högst upp i Löfbergs kaffeskrapa. 

– Att hålla prisutdelning av detta slag inför fullsatt hus visar på hur viktigt gemene man tycker att det är att bygga hållbart, säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen.

Och av samtalen runt borden vid lunchen visar på att en årlig prisutdelning av detta slag inspirerar byggherrar till att bygga hållbart och visar att det faktiskt är både möjligt och genomförbart även här i Värmland.

Och vinnaren är:

Foto: Byggdialog

– Många blev nominerade i år och många fler kan lyftas här i Värmland, säger Malin Olin, och det är både inspirerande och uppskattat bland oss i juryn att det finns så många goda exempel på hållbart byggande.

Årets vinnare av Grundstenen är Landstingsfastigheter med ombyggnationen av Neonatalvårdavdelningen på Centralsjukhuset. Ombyggnationen stod klar under 2013 och hade innan renoveringen stora problem med för få toaletter, brist på personalrum, dåligt fungerande isoleringsrum mm. Samtidigt med ombyggnationen lades stort fokus på att bygga hållbart genom att vara extra noga med sitt materialval.

– Att bygga energisnålt är jätteviktigt, säger Malin Olin, men lika viktigt är att ha fokus på materialvalet. 

Nu har man en av Europas mest moderna avdelningar med lägst barnadödlighet i Sverige, samtidigt som utöver en energieffektivisering har man en medveten strategi i sina materialval som tex golvmattor, takmaterial, mjukfogar och kablage där man är i frontlinjen nationellt och internationellt. 

– Vi tänkte långsiktigt, inte en eller två generationer fram, utan även tre. Dels får våra nyfödda en helt annan start i livet, dels får vår personal en helt annan arbetsmiljö. Men viktigt är att även tänka på den dagen då detta ska rivas och renoveras. Då får även våra framtida hantverkare en mycket mer hälsosam miljö att jobba i, något som aldrig tagits hänsyn till tidigare, säger Henric Ernstson, miljökonsult för Landstingsfastigheter.

Under arbetes gång har man fasat ut mängder av kemikalier och ersatt dem med mer hållbara materialval. Långsiktigheten, stoltheten att ha en tydlig medveten hållbar profil och intresset genom att alla inblandade arbetsgrupper utbildats och på det viset blivit delaktiga i den hållbara processen, imponerade på juryn. Och i längden blir det inte dyrare att jobba med detta fokus.

– Det de har gjort är inte särskilt märkvärdigt, det märkvärdiga är att de gjort det!, säger Malin Olin.

 

Juryns omdöme och motivering för att utse Neonatalvårdavdelningen är:

En ombyggnation i en miljö med många särskilda krav där man skapat en funktionell byggnad med sänkt energiförbrukning och stort fokus på goda materialval. Genom sina medvetna materialval har man drivit tillverkare och bransch framåt och man har också kunnat visa på de kvantitativa effekterna av valen. 

Och juryns motiv till att Landstingsfastigheter vann Grundstenen 2016:

För ett långsiktigt arbete att skapa en bättre byggd miljö utan farliga ämnen i våra byggnader, och en byggprocess där man genom utbildning av samarbetspartners skapat ringar på vattnet.

Förutom Malin Olin, består juryn av Lars Andersson, Fastighetsägarna Värmland, Jörgen Persson, Länsstyrelsen Värmland och Ulf Zakrisson, Sveriges byggindustrier.

Powerhouse Kjörbo i Sandvika

Fredrik Holm, föreningens ordförande tillsammans med Peter Bernhard, AsplanViak. Foto: Maria Fallström, MaFalls

Efter prisutdelningen höll Peter Bernhard, Asplan Viak i Oslo ett mycket intressant föredrag om hur de jobbade när de renoverade en vanlig kontorsbyggnad i Kjörbo, Sandvika till ett Power House med överskottsenergi. Man utgick från känd teknologi och hittade nya enkla och logiska lösningar som möjliggjorde att en relativt vanlig kontorsbyggnad omvandlades till en byggnad som producerar mer energi än den använder. 

Rundtur på Löfbergs tak. Foto: Maria Fallström, MaFalls

Efter Peters intressanta föredrag fick de som ville följa med på en rundtur i Löfbergs 180 kvadratmeterstora testanläggning av solpaneler för både värme och kyla som de tillsammans med ClimateWell har installerat på taket på Löfbergs lokaler. De nya solpanelerna är unika på flera sätt. Det handlar dels om teknik och effektivitet, dels om att de enkelt går att installera på befintliga byggnader. Solpanelerna ger dubbelt så mycket energi som dagens lösningar och kan användas för både värme och kyla. 

Föreningen gratulerar Landstingsfastigheter till priset för årets hållbara byggnad och ser fram emot nästa års nomineringar!

Intressanta länkar:

Trevlig artikel i NWT skriven av Christer Wik.

Fakta om Löfbergs testanläggning

Fakta om Powerhouse i Sandvika