Välkommen Akademiska Hus som ny medlem!

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor stärker de Sverige som kunskapsnation.

Det gör de genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra hus finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. I våra hus studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Ett mycket gott exempel på fastighet är Karlstads universitet.

Nu välkomnar vi Akademiska Hus som föreningen Hållbart Byggande i Värmlands senaste medlem. Önskar även ni teckna medlemsskap, finns mer information kring detta här på hemsidan!