Välkommen till årets Solcellsmässa på KCCC den 29 mars!

Välkommen till Solcellsmässan 2019 på Karlstads CCC fredagen den 29 mars 2019 kl 9.00 – 16.00!

Goda skäl att satsa på solpaneler på det egna taket!

Investera i solceller och njut av låga elkostnader och en god miljöinsats i många år framöver! 

Välkommen till Solcellsmässan i Karlstad och hör våra utställare berätta om alla goda skäl till att satsa på solpaneler! Du får prata med såväl oberoende rådgivare och myndigheter som med installatörer. Du får en rad informationsträffar och seminarier runt solceller. Ta med dig skisser på ditt hustak och boka in en träff med någon av våra utställare! 

Mässan fokuserar på solceller för elproduktion. Den omfattar också vissa kringtjänster och kringutrustning för t ex energilagring och distribution.  Däremot kommer det inte att finnas utställare som säljer vattenburna solfångarlösningar, elfordon m.m. Inte för att det är något fel med dem, utan för att bibehålla fokus på just solceller!

Solcellsmässan är en del av det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2 som informationsplattform mellan aktörer i småhusbranschen och konsumenter för gröna val.

Vi ses på KCCC i Karlstad den 29 mars!

Fri entré!

För mer information om vilka som finns med bland utställarna mm, vänligen besök vår kalender…

Välkomna!