Summering av seminarium och workshop om klimatpåverkan

Den 16 september genomförde Belok och BeBo ett välbesökt digitalt seminarium och workshop, kring frågan om klimatpåverkan från byggandet. Ett 50-tal aktörer från olika delar av branschen deltog för att lyssna på nyheter från Upphandlingsmyndigheten och Boverket, resultat från arbetet inom nätverket, och exempel på hur medlemsföretag från båda nätverken arbetar med olika aspekter av denna fråga.

Att klimatpåverkan från byggandet är en het fråga där det händer massor bekräftades av dagens presentationer. Bygg- och fastighetsbranschen har stora utmaningar att arbeta med framöver, för att minska sin klimatpåverkan. Det är viktigt att arbeta med att sprida information om hur detta arbete kan struktureras, och att diskutera hur branschen kan hjälpas åt på vägen, för att nå de klimatmål som satts upp globalt, nationellt och i branschinitiativ.

Läs hela summeringen och se flera av presentationerna: www.belok.se…

Läs hela summeringen och se flera av presentationerna: www.bebostad.se…

Länk till ytterligare en presentation (pdf)…