Stort intresse för kurs i beställarkompetens av solel

I höstas arrangerade högskolan Dalarna en mycket uppskattad kurs inom Interreg-porjektet ecoInside. Den kostnadsfria kursen riktade sig mot beställare och gav kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader så som flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.

Kursen bestod av ett flertal förinspelade föreläsningar om totalt ca 5 timmar som deltagarna hade tillgång till under kursperioden och avslutades med en fysisk träff (workshop) på högskolan.

Då kursen var mycket uppskattad, har vi under maj månad haft möjlighet att arrangera kursen även här i Värmland samtidigt som man körde en andra omgång i Dalarna. Förinspelade föreläsningar följdes av en workhop, dels i Karlstad, dels i Borlänge. Här i Karlstad anmälde sig en bit över 70 personer till kursen, vilket visar på mycket stort intresse för solelinstallationer.

Workshopen leddes av Linn Andersson, Paradisenergi (tv i bild) och Carolina Bastholm, Högskolan Dalarna.