Slutrapport Lågan

 

Slutrapport Lågan

141222 – Värmland

Nätverket Hållbart byggande i Värmland vill bidra till Värmlands omställning mot ett hållbarare samhälle genom att aktivt verka för en ökad inriktning på hållbarhet och energieffektivitet vid nybyggnation och renovering i Värmland. Detta har skett genom att ha skapat en plattform för kontakter och erfarenhetsutbyte, informationsspridning och förmågan att visa på goda exempel. Nätverkets övergripande målsättning har varit att påverka byggsektorn så att denna kan vara en aktiv part i skapandet av ett hållbart Värmland, och att Värmland ska dra nytta av de tillväxtmöjligheter detta erbjuder. Målet är att bidra till att stärka konkurrenskraft inom området i regionen och att driva på utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Läs hela rapporten (pdf)…