Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2016.

Länsstyrelsen har gjort en regional bostadsmarknadsanalys, vilken nu finns att läsa på deras hemsida.