Nyhetsarkiv

Hållbart byggande i Värmland

Stora Enso rekryterar till Gruvön

Byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä har påbörjats – nu behöver personalstyrkan förstärkas med 60 personer till Gruvöns sågverk i Grums. Läs mer

Läs mer »

10 och 17 okt: Minska onödan

Välkommen med på lunch och pannrumssafari där du får se hur snabbt du tjänar pengar på klok energistyrning. Minska onödan är ett samarrangemang mellan föreningen Hållbart byggande

Läs mer »

Vargbroskolan i Storfors

  I stället för att renovera den gamla skolan beslutades att satsa på ett nybygge och resultatet blev landets första super¬isolerade skolbyggnader med hybrid¬ventilation. Jämfört

Läs mer »

Upperud, privat villa i Karlstad

Intentionen var att åstadkomma ett både energieffektivt och komfortabelt hus. Att ha ett välisolerat klimatskal är en grundläggande förutsättning. Dock valdes inte de mest välisolerade

Läs mer »

Nordmarkens skola i Årjäng

Högstadiedelen på Nordmarkens skola är nybyggd och togs i bruk inför höstterminen 2015. Skolan har en låg energiförbrukning och allt byggmaterial har A- och B

Läs mer »

Mons backe i Kil

Mons Backe förskola öppnade i september 2015 och har plats för 108 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har en låg energiförbrukning där byggmaterial håller

Läs mer »

Styrelse Monika Bubholtz

  Monika Bubholtz Kommunalråd Ledamot 2015 – 2017     Monika är sedan hösten 2016 kommunalråd i Karlstad, men arbetade dessförinnan som ingenjör och konsult

Läs mer »

Seglet 4, kvarter i Karlstad

Projektet på Orrholmen omfattar ombyggnation av 10 sjuvåningsskivhus med 2 invändiga trapphus med hiss. Ett mellanliggande gemensamt överdäckat garage är anslutet till byggnaderna. Renoveringen i

Läs mer »

Seglet 1, kvarter i Karlstad

Detta superisolerade och energieffektiva 12-vånings höghus har 44 lägenheter i storleken 2 och 3 rum med kök. Byggår 2006 – 2007. Väggarna är välisolerade med

Läs mer »

Samhällsbyggnadshuset i Karlstad

Samhällsbyggnadshuset i Karlstad, Barkassen 5 Kontorshus med 6 plan inkl. garage. Samhällsbyggnadshuset rymmer de tre förvaltningar som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor; miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och

Läs mer »

Nya operationshuset, CSK i Karlstad

Under våren 2016 slog Centralsjukhusets nya operationscentrum upp portarna, en anläggning som är skräddarsydd för framtidens operationssjukvård. Det nya operationshuset omfattar drygt 29 000 kvadratmeter

Läs mer »

Järpen, kvarter i Karlstad

Bostadskvarter i stadsdelen Viken bestående av 4 huskroppar och 76 lägenheter. Byggår 2005. Det sitter en värmepump i vindsplan i varje hus på Vikengatan 9,

Läs mer »

Bärstadsskolan på Hammarö

Bärstadsskolan togs i drift i januari 2015. Fullt utbyggd beräknas skolan kunna ta emot närmare 500 elever i verksamheten som omfattar förskoleklasser, klasserna 1-6 samt

Läs mer »

Vinkelvägen, LSS-boende i Arvika

LSS-boendet Vinkelvägen är ett fristående trähus och består av sex lägenheter för boende och en personallägenhet samt gemensamhetsutrymme. A-temp 440 m2 normalårskorrigerad förbrukning är 117 kWh/m2/år

Läs mer »

7 nov: Energilyftet i Säffle

Redan inom några år kommer kraven på energiprestanda att skärpas avsevärt, såväl vid ny- som ombyggnad. Alla i byggsektorn behöver därför veta hur man bygger

Läs mer »