Nu är ecoINSIDE2 avslutad!

Nu är det så dags att avsluta nästa fantastiska gränsöverskridande Interreg-projekt som tillsammans med FEM, FEM2, FEM2020 och ecoINSIDE i tid sträcker sig över mer än ett decennium! Alla dessa projekt har haft samma sikte: FNs globala mål för hållbar utveckling och bidragit till att Sverige och Norge ligger i framkant över de länder som kommit längst när det gäller att bekämpa klimatförändringarna.

På projektets hemsida ecoinside.nu finns nu länkar till det digitala magasinet och tre fina filmer som summerar åren med både ecoINSIDE och ecoINSIDE2:

Till det digitala magasinet…
Till de tre filmerna…

Hemsidan ecoinside.nu kommer att uppdateras med slutrapporten för ecoINSIDE2, när denna är klar.