Minnebergsskolan – 2021års vinnare av Grundstenen

Vi på föreningen Hållbart byggande gratulerar 2021års vinnare av Grundstenen 2021.

Juryns motivering:

Ett modigt val av plats har resulterat i ett väl gestaltat tillskott i staden. Med en placering mitt i staden ges stora vinster för tillgänglighet och samnyttjande både av lokaler och infrastruktur.

 Genom en inkluderande process och ett gemensamt mål för välmående, trivsel och social hållbarhet, ges här rum för lärande men också plats för möten och aktiviteter för alla. Projektet har med en hög ambition jobbat för både den inre som yttre miljön där en certifiering som Miljöbyggnad Silver är det självklara målet.

Grattis!