Medlemsavgifter

Medlemsavgiften: 200 kronor

Serviceavgiften är baserad på antal anställda:

  3 500 kr för medlem med 0 – 19 anställda

  7 000 kr för medlem med 20 – 49 anställda

11 000 kr för medlem med 50 – 99 anställda

20 000 kr för medlem med 100 – 249 anställda

36 000 kr för medlem med 250 anställda eller fler

 

Övrig

Beslut om medlemsskap tas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.