Gå med i Föreningen Hållbart byggande i Värmland!

Oavsett om du är privatperson eller representerar ett företag, en myndighet eller en organisation är du välkommen som medlem i Föreningen Hållbart byggande i Värmland. Vi förutsätter att du eller den aktör du företräder har ett genuint intresse av att bidra till ett mer hållbart byggande – i alla bemärkelser – i Värmland.

Som medlem får du information om föreningens alla aktiviteter, såväl de öppna som de som är exklusiva för dig som medlem. Du får egen kompetensutveckling  och chans att knyta nätverk i och utanför länet. Du får också möjlighet att utveckla nya projekt tillsammans med föreningen och med övriga medlemmar. Vi hjälper om möjligt till att söka extern finansiering.

 

Avgifter

Medlemsavgift

200 kronor (ej avdragsgill)

Serviceavgift för organisationer och företag

800 kronor för medlem med 0 – 4 anställda

2000 kronor för medlem med 5 – 10 anställda

5000 kronor för medlem med 11 – 49 anställda

10000 kronor för medlem med 50 eller fler anställda

 

Stadgarna i dess helhet.

 

Ansökan

Ansökningsblankett

 

För att ansöka om medlemsskap, skriv ut, fyll i och signera ansökan samt skicka den till:

Föreningen Hållbart byggande i Värmland
c/o Lotti Lindstrii
WSP Sverige AB
Box 117
651 04 Karlstad

För mer information, kontakta föreningens ordförande: ordforande@hbvarmland.se

 

Bankgiro

403-2017

 

Anmälan om utträde

Anmälan om utträde måste ha inkommit till styrelsen senast under november månad för att utträde ska kunna beviljas i och med det årets utgång. Om anmälan inte inkommer förlängs medlemskapet med ytterligare ett år.