Lyckat studiebesök på förskolan Lotsen, 2018års Grundstenen-vinnare

received 352951175306889

I föreningens strävan att vara en informationsplattform mellan aktörer i byggbranschen och konsumenter för gröna val anordnas korta studiebesök på olika byggprojekt i länet. Detta sker med finansiering från det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2. Denna gång besöktes det vinnande byggprojektet av Grundstenen 2018; förskolan Lotsen i Karlstad.

– Dagens unga familjer väljer att stanna kvar i stadskärnorna på ett helt annat sätt än förr. Det ökar trycket på kommunerna att ordna förskoleplatser i centrumlägen. Med den snabba utbyggnaden av bostäder på Kanikenäset uppstod ett rätt akut behov av en cityförskola där.

Så inledde Sixten Westlund, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun, presentationen av förskolan Lotsen som Föreningen Hållbart byggande i Värmland besökte en kväll i slutet av januari.

– Vi förfogade över en rätt svår tomt – trekantig och inklämd mellan stora bostadshus, fortsatte Sixten. Då blir det en utmaning att få till så mycket lekyta som behövs. Därtill hade vi med oss ambitionerna att bygga med höga hållbarhetsambitioner och att låta även en verksamhet som barnomsorg göra avtryck i stadsbilden.

Resultatet blev den minst sagt iögonenfallande förskolan Lotsen – en knallorange byggnad i tre våningar, helt i trä. Byggnaden är trekantig – som en följd av tomtens utseende – men för att inte framstå som alltför kantig har den mjukt rundade hörn. Och uppe på taket har man lagt lekytan för de allra minsta – givetvis med betryggande staket som inte går att klättra över.

Byggnadens inre väggar är gjorda i massivträ – korslimmade element från en tillverkare i Lettland. De skandinaviska träleverantörerna hade för långa leveranstider vid tiden för bygget. Ytterväggarna är gjorda som vanlig utfackning, eftersom styva väggelement inte gör sig särskilt bra ihop med runda hörn. Byggnaden klarar kraven för märkningen Miljöbyggnad Silver och man har noga koll på att de byggvaror som används inte avger några problematiska emissioner.

Tack vare ett partnering-samarbete med PEAB har det också varit möjligt att gemensamt finna bra lösningar på problem som uppstått längs vägen. Ett synligt bevis på det är att en rad lekmöbler tillverkats av rester från bygget.

– Förskolan ligger ju i vad som förr var Karlstads hamnområde, och vi döpte den till Lotsen både av det skälet och för tanken på att vägleda barnen i deras utveckling. Det säger Anna Borgert, förskolans chef.

– Därför har vi också köpt in rattar, instrumentpaneler och master från en båtskrot och monterat på olika platser på Lotsen. Barnen får leka med riktiga grejer – väl så utvecklande som specialtillverkad lekutrustning.